Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

Profil společnosti

TERMO Děčín a.s. byla založena městem Děčín jako jediným akcionářem v roce 1995. V květnu roku 2000 se strategickým partnerem TERMO Děčín a.s. stala společnost MVV Energie CZ a.s. Od srpna 2005 je podíl MVV Energie CZ a.s. v TERMO Děčín a.s. 96,91 % a druhým akcionářem je Statutární město Děčín, které drží 3,09 % akcií.
Podnikání společnosti

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost dodává tepelnou energii pro vytápění a přípravu teplé vody do téměř 11 tisíc domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, podnikatelské a terciární sféry ve městech Děčín a Jílové. Hlavní výrobní základnu společnosti tvoří 5 centrálních zdrojů tepla (dále jen CZT), kterými jsou:

  • CZT Benešovská
  • CZT Želenice
  • CZT Bynov
  • CZT Boletice nad Labem
  • CZT Jílové

Tyto CZT využívají jako palivo zemní plyn, který se sice řadí mezi tzv. fosilní paliva, nicméně se jedná o fosilní palivo s nejmenšími emisemi znečisťujících látek nejen při jeho přepravě, ale především při jeho spalování. Na CZT Benešovská je po jeho přestavbě z roku 2002 jako v jediné teplárně v České republice využívá pro výrobu dálkového tepla geotermální energie, která je s pomocí tepelných čerpadel získávána z podzemní vody, jako obnovitelného zdroje energie, nacházející se v hloubce 545 m pod městem Děčín. Tato unikátní technologie centrální výroby tepla s využitím geotermální energie získala v roce 2002 od Teplárenského sdružení České republiky ocenění „Projekt roku v systémech dálkového vytápění a chlazení“.

Všechny CZT provozované TERMO Děčín a.s. jsou vybaveny kogenerační technologií pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Díky této kombinované výrobě dochází k tzv. dvojímu užití paliva. Tato skutečnost přispívá nejen k vysoké účinnosti výroby v CZT, ale také k efektivnějšímu nakládání s primárním energetickým zdrojem, které je ve strategickém zájmu České republiky.

Centrální zásobování teplem je realizováno prostřednictvím 37 km teplovodů, 7 centrálních výměníkových stanic a 383 objektových předávacích stanic. TERMO Děčín a.s. také dodává odběratelům tepelnou energii z 31 domovních a 2 blokových plynových kotelen vlastních i provozovaných jiným vlastníkům.
Profil společnosti

Mottem společnosti je „Čistý vzduch a zdraví“. Stav ovzduší byl v minulosti v Děčíně velkým problémem. Zásadní zlepšení v Děčíně přinesla plošná plynofikace města v polovině devadesátých let a samozřejmě i plynofikace CZT, při které došlo k nahrazení do té doby používaného hnědého uhlí a topných olejů. Díky této skutečnosti TERMO Děčín a.s. za 10 let od poslední plynofikace CZT na Benešovské ulici snížila emise o více než 500 tis. tun CO2 ve srovnání s předchozím spalováním uhlí a topných olejů. Další informace k tomuto tématu můžete získat zde.

Koncern MVV Energie

Společnost náleží ke koncernu MVV Energie, v jehož čele v České republice je společnost MVV Energie CZ a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 49685490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, a ve světě MVV Energie AG, se sídlem ve Spolkové republice Německo, Mannheim D 68159, Luisenring 49 a identifikačním číslem HRB 1780.

Odstávka

CZT BOLETICE 

Vážení zákazníci,
vzhledem k výpadku elektrické energie v městské části Děčín - Boletice, není v provozu místní teplárna. Jakmile budou dodávky elektřiny obnoveny, budou dodávky tepelné energie opět spuštěny.
Děkujeme za pochopení

Levné teplo 2016 pro věrné zákazníky

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail:

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

termo-decin-banner-sokoli

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.