Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

Prohlášení TERMO Děčín k dodávce teplé vody na sídlišti „Kamenická“

15. 1. 2019

TERMO Děčín je dodavatelem teplé vody pro sídliště „Kamenická“ v Děčíně. Vodu pro ohřev naše společnost odebírá od Severočeských vodovodů a kanalizací. Studená voda je přímo dodávána společností Severočeské vodovody a kanalizace do jednotlivých domů.

Ohřev teplé vody se uskutečňuje pro celé sídliště v centrální výměníkové stanici Kamenická čp. 1339/26. Jak byli naši zákazníci informováni, proběhla v této výměníkové stanici ve dnech 10. a 11. 1. 2019 oprava na okruhu ohřevu teplé vody. Po provedené opravě byl okruh teplé vody zprovozněn dne 11. 1. 2019 v dopoledních hodinách.

Během soboty a neděle 12. a 13. 1. 2019 naše společnost zaznamenala prostřednictvím non-stop dispečinku stížnosti z cca 6 domů ze sídliště na zápach studené i teplé vody, a to i z lokalit, kam teplou vodu TERMO Děčín nedodává. Neprodleně jsme zahájili preventivní proplach systému, odebrali vzorky a zaslali je na rozbor do akreditované laboratoře. Po proplachu systému ohřevu teplé vody od pondělního rána neevidujeme žádné stížnosti na kvalitu vody. Během neděle a pondělí jsme provedli další technickou kontrolu systému ohřevu vody pro toto sídliště.

Při kontrole nebyl zjištěn únik, ani narušení tohoto systému. Na zjištění možného zdroje zápachu dále pracujeme. Více nám zřejmě napoví až výsledky laboratorních rozborů.

Příprava teplé vody z CZT

15. 1. 2019

Vážení zákazníci,

informace o tom jaké parametry musí splňovat teplá voda naleznete na webu Státního zdravotního ústavu na odkaze ZDE

Vaše TERMO Děčín

2. kolo Rádiosoutěže máme úspěšně za sebou

3. 1. 2019

TED_radiosoutez_baner_310x310Vážení zákazníci,

máme za sebou, druhé kolo Rádiosoutěže o teplo zdarma a další hodnotné ceny. A Tak Vám přinášíme správné odpovědi a výherce nákupních poukázek za jednotlivé soutěžní týdny.

 

1. Soutěžní týden

Správná odpověď byla ukryta pod písmenem b) tedy již 20 let uplynulo od realizace zkušebního geotermálního vrtu na CZT Benešovská.

Vítězem v tomto týdnu se stal pan Martin Molnár z Děčína.

2. Soutěžní týden

Geotermální voda, která slouží pro výrobu tepelné energie na CZT Benešovská vyvěrá z hloubky více než 500 m.

Vítězem tohoto týdne se stala paní Lucie Kovařičová z Děčína.

3. Soutěžní týden

Veřejnost má od ledna 2019 možnost prohlédnout si výrobní zařízení CZT Benešovská každé pondělí od 14 hod a každý pátek od 10 hod. Přihlásit se můžete na ITC Děčín (Knihovna i u nádraží)

Poukázku v tomto soutěžním týdnu vyhrává pan Martin Molnár z Děčína.

4. Soutěžní týden

První dodávky tepla z tepelných čerpadel, které využívají geotermální vodu na CZT Benešovská byly zahájeny v srpnu 2002.

Výhercem tohoto týdne je pan Martin Molnár z Děčína.

Všem zúčastněným děkujeme a výhercům blahopřejeme. Nákupní poukázky budou předány v následujícím týdnu. Výherce hlavní výhry teplo zdarma bude vylosován a vyhlášen do konce měsíce ledna.

2. kolo Rádiosoutěže o teplo zdarma opět v plném proudu

3. 12. 2018

TED_radiosoutez_baner_250Vážení zákazníci, od dnešního dne můžete s námi opět soutěžit o TEPLO ZDARMA a nákupní poukázky do OD Kaufland. Poslouchejte rádio F1 a Blaník Sever a dozvíte se více.

Podrobnosti k soutěži a registrační formulář naleznete zde.

Unikátní Děčínský projekt slaví 20. výročí!

2. 12. 2018

11_Z_DUplynulo již 20 let od realizace zkušebního vrtu, který byl základem pro úspěšnou realizaci geotermálního zdroje tepelné energie v Děčíně. Jedná se o unikátní projekt, který doposud nemá v České Republice obdoby a nahradil původní záměr z konce osmdesátých let na vybudování uhelného zdroje vytápění v průmyslové zóně Benešovská.

Projekt koncepce geotermální teplárny zpracoval Energoprojekt Praha, za přispění dánské konsultační firmy Bruun & Sørensen. Základem geotermální výroby tepla je voda o teplotě cca 30o vyvěrající z hloubky více než 500m pod zemským povrchem. Tato voda prochází soustavou tepelných čerpadel a kogeneračních jednotek, kde je dohřáta na požadovanou teplotu pro vytápění domácností v Děčíně.

Z původní stavby uhelné kotelny byly částečně využity budovy úpravny vody a rozvodny, betonový komín, který byl opatřen dvěma samostatnými keramickými průduchy pro kotle a kogenerační jednotky a částečně původní základová deska kotelny.

Stavba byla zahájena v říjnu 2000, první dodávky tepla z kogeneračních jednotek byly zahájeny v červnu 2002 a z tepelných čerpadel v srpnu 2002. Předání a převzetí díla proběhlo v září, 11. prosince 2002 byl zahájen zimní zkušební test. Celkové investiční náklady projektu byly vyčísleny na více než 550 mil. Kč.

Realizací tohoto projektu, který spočíval ve vybudování centrálního kogeneračního zdroje, teplovodní sítě a předávacích stanic u připojených odběratelů tepla, bylo nahrazeno sedm stávajících lokálních kotelen na těžké topné oleje v pravobřežní aglomeraci města Děčín, které významně znečišťovaly ovzduší v této lokalitě.

V teplárně na Benešovské ulici jsou osazeny tři tepelné zdroje: tepelná čerpadla (2 x 3,28 MWt), kogenerační plynové motory (0,8 MWe/1,01 MWt; 1,94 MWe/2,09 MWt) a plynové kotle (2 x 16,5 MWt).

Zatímco tepelná čerpadla a plynové motory jsou provozovány celoročně, plynové kotle slouží pro vykrytí zimních odběrových špiček a rovněž jako zdroj záložní, akumulační nádrž o objemu 800 m3 vyrovnává mimo otopné období a v přechodových obdobích denní kolísání odběrů sítě.

Teplovodní síť 110/65 OC o délce více než 10 km je realizována v technologii předizolovaného potrubí a 122 nových domovních předávacích stanic zajišťuje potřebnou kvalitu dodávky tepla pro odběratele s možností individuální regulace množství dodávky tepla.    

Za hlavní přínosy díla lze považovat významné snížení zátěže ovzduší emisemi pro město Děčín, CHKO Labské pískovce i nedaleký Národní park České Švýcarsko. Je nutné se také zmínit o tom, že tato stavba má nezanedbatelný vliv na snížení citlivosti ceny tepla na změnu ceny zemního plynu, který v posledních měsících opět začíná růst.

Pro obyvatele a návštěvníky města Děčína připravila společnost Termo Děčín a.s. ve spolupráci se statutárním městem Děčín, možnost prohlídky tohoto unikátního zařízení. Na exkurzi se můžete objednat v informačních centrech města Děčína v budově městské knihovny a na hlavním nádraží.  Na komentované prohlídky je možné se hlásit od 1.1.2019 a budou probíhat každé pondělí od 14:00 hodin dopoledne a v pátek od 10:00 hodin odpoledne (podmínkou prohlídky je minimálně 5 a maximálně 20 zájemců).

DEC-034DEC-004DEC-000DEC-016

Levnější teplo a elektrická energie pro Jílové

15. 11. 2018

TERMO DL LETAK predniOd 1.1.2019 Levnější teplo i pro Jílové.

Pokud uzavřete smlouvu ještě v tomto roce, poskytneme Vám slevu ve výši 10% i pro vyúčtování za kalendářní rok 2018.

Dále pak Vám nabízíme distribuci elektrické energie, kdy můžete uspořit náklady ve výši až 50%. 

Bližší informace naleznete ZDE.

Přerušení dodávek tepelné energie - CZT Benešovská

 

Vážení zákazníci,

dne 12.8.2019 bude zahájena odstávka CZT Benešovská pro cejchování měřičů a výměnu expanzního potrubí. Obnovení dodávek tepelné energie bude provedeno nejpozději dne 16.8. Jedná se o lokalitu města Děčín na pravém břehu řeky Labe (po směru toku).

Za případné komplikace se omlouváme.

Děkujeme za pochopení.

Vaše TERMO DĚČÍN

 

Levné teplo 2016 pro věrné zákazníky

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail: zc.vv1566732773m@det1566732773.knic1566732773epsid1566732773

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

termo-decin-banner-sokoli

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.