Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

Hlavním předmětem podnikatelské činnosti TERMO Děčín a.s. je výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny. Společnost tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř 11 tis. domácností a více než 100 odběrných objektů veřejné správy, terciární sféry a podnikatelských objektů ve městech Děčín a Jílové.

Více informací

Čistý vzduch a zdraví

Zajisté si mnozí občané Děčína pamatují, jaký zde byl stav ovzduší na konci osmdesátých a začátku devadesátých let. Časté smogové situace a především velké koncentrace oxidů síry znamenaly vážné ohrožení zdraví. Na některých místech bývalého Severočeského kraje (dnešní Ústecký a Karlovarský kraj) dokonce byla situace na hranici přírodní katastrofy. Ke zlepšení celkového stavu v kraji přispělo zásadním způsobem odsíření velkých uhelných elektráren.

V Děčíně je stav ovzduší významně ovlivněn jeho geomorfologickou polohou. Umístění města v kotlině údolí řeky Labe je důvodem častého inverzního charakteru počasí, kdy jsou studenější vrstvy vzduchu pod teplejšími vrstvami. V případě zhoršené imisní situace jsou pak znečišťující látky drženy v údolí jako pod pokličkou. Zásadní zlepšení pro stav ovzduší v Děčíně přinesla plošná plynofikace města v polovině devadesátých let a samozřejmě i plynofikace centrálních zdrojů tepla (CZT). Díky ní došlo k nahrazení do té doby používaného hnědého uhlí a topných olejů. Díky této skutečnosti TERMO Děčín a.s. za 10 let od poslední plynofikace teplárny na Benešovské ulici snížila emise o více než 500 tis. tun CO2 ve srovnání s předchozím spalováním uhlí a topných olejů.

Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra lidského těla a přímo tak působí na zdraví člověka.

Mnozí z nás si význam zdraví začnou uvědomovat až v momentě, kdy s ním začnou mít nějaké problémy. To už ale může být pozdě. Některé vlivy na naše zdraví můžeme ovlivnit svým chováním, jde zejména o životní styl, způsob stravování a zdravotní prevenci. Pak jsou zde ale vnější vlivy, které jedinec ze své pozice nemůže aktivně ovlivňovat. Vnější vlivy by šlo označit jako životní prostředí jedince, ve kterém ovzduší je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující jeho zdraví 24 hodin denně. Dopad znečištěného ovzduší na naše zdraví pak lze i vyčíslit. Na zajímavý článek k tomuto tématu se můžete podívat zde.

Veřejnost je v poslední době na toto téma upozorňována ve spojitosti se zprávami o velmi špatném stavu ovzduší zejména v Moravskoslezském kraji. Na článek k tomuto tématu se můžete podívat zde.

Stav ovzduší je ale problém, který trápí lidi téměř v celé České republice. Na článek k tomuto tématu se můžete podívat zde.

Přerušení dodávek tepelné energie - CZT Benešovská

 

Vážení zákazníci,

dne 12.8.2019 bude zahájena odstávka CZT Benešovská pro cejchování měřičů a výměnu expanzního potrubí. Obnovení dodávek tepelné energie bude provedeno nejpozději dne 16.8. Jedná se o lokalitu města Děčín na pravém břehu řeky Labe (po směru toku).

Za případné komplikace se omlouváme.

Děkujeme za pochopení.

Vaše TERMO DĚČÍN

 

Levné teplo 2016 pro věrné zákazníky

Klíčové kontakty

Dispečink
nahlášení poruch, informace o odstávkách
tel.: 412 552 444
mobil: 602 413 654
e-mail: zc.vv1566732123m@det1566732123.knic1566732123epsid1566732123

V případě poruch v dodávce tepelné energie můžete kontaktovat dispečink TERMO Děčín a.s., který je pro odběratele k dispozici 24 hodin denně.

termo-decin-banner-sokoli

Jak se k nám dostanete?

imgMap_termo

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.